รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11000 ทั้งตำบลบางเขน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) โดยมีไปรษณีย์นนทบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11001 ไปรษณีย์งามวงศ์วาน 19/34, 19/35 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด