รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Bang Toei sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 ลำลาด บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 02 บางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 03 ตากแดด บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 04 ลาดด้วน บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 05 คลองอ้ายจาม บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 06 คลองลิง บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 07 บางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 08 บางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 09 บางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี
12160 10 ลาดบัว บางเตย สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลำลาด หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านบางเตย หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านตากแดด หมู่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านลาดด้วน หมู่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านคลองอ้ายจาม หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
6.บ้านคลองลิง หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
7.บ้านบางเตย หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
8.บ้านบางเตย หมู่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
9.บ้านบางเตย หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
10.บ้านลาดบัว หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160