รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Bueng Kho Hai sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลอง14 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลอง14 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลอง14 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลอง13 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลอง13 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลอง13 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลอง12 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลอง12 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 คลอง12 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลอง12 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 คลอง11 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 12 คลอง11 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลอง14 หมู่ 1 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลอง14 หมู่ 2 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลอง14 หมู่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลอง13 หมู่ 4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลอง13 หมู่ 5 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลอง13 หมู่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลอง12 หมู่ 7 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลอง12 หมู่ 8 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านคลอง12 หมู่ 9 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลอง12 หมู่ 10 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านคลอง11 หมู่ 11 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
12.บ้านคลอง11 หมู่ 12 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150