รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Bueng Kham Phoi sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลอง7 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลอง7 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลอง7 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลอง7 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลอง7 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลอง6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลอง6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลอง6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 คลอง6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลอง6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 12 คลอง5 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 13 คลอง5 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 14 คลอง5 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 15 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 16 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 17 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 18 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 19 คลอง6วา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลอง7 หมู่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลอง7 หมู่ 2 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลอง7 หมู่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลอง7 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลอง7 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลอง6 หมู่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลอง6 หมู่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลอง6 หมู่ 8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านคลอง6 หมู่ 9 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลอง6 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านคลอง6วา หมู่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
12.บ้านคลอง5 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
13.บ้านคลอง5 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
14.บ้านคลอง5 หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
15.บ้านคลอง6วา หมู่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
16.บ้านคลอง6วา หมู่ 16 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
17.บ้านคลอง6วา หมู่ 17 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
18.บ้านคลอง6วา หมู่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
19.บ้านคลอง6วา หมู่ 19 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150