รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Bueng Thong Lang sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลองซอยที่11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลองซอยที่11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลองซอยที่11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 คลองซอยที่10 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 12 คลองซอยที่9 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 13 คลองซอยที่9 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 14 คลองซอยที่9 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 15 คลองซอยที่9 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 16 คลองซอยที่11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 17 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 18 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 19 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 20 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 21 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 22 คลองหกวา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองซอยที่11 หมู่ 1 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลองซอยที่11 หมู่ 2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลองซอยที่11 หมู่ 3 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 4 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 5 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 6 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 7 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 8 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านคลองซอยที่10 หมู่ 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลองหกวา หมู่ 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านคลองหกวา หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
12.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 12 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
13.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 13 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
14.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
15.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 15 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
16.บ้านคลองซอยที่11 หมู่ 16 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
17.บ้านคลองหกวา หมู่ 17 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
18.บ้านคลองหกวา หมู่ 18 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
19.บ้านคลองหกวา หมู่ 19 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
20.บ้านคลองหกวา หมู่ 20 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
21.บ้านคลองหกวา หมู่ 21 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
22.บ้านคลองหกวา หมู่ 22 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150