รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี คือ Bueng Nam Rak sub district, Thanyaburi district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12110 01 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 02 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 03 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 04 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 05 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 06 - บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี(12110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
5.บ้าน- หมู่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
6.บ้าน- หมู่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110