รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี คือ Bueng Yitho sub district, Thanyaburi district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12130 01 - บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 02 - บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 03 - บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 04 - บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต(12130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130