รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20230 01 จุกเฌอ บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 02 หนองปรือ บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 03 ตลาดบึง บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 04 หนองแขวะ บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 05 ไร่หนึ่ง บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 06 ด้านสี่ บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 07 ตลาดบึงบน บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 08 ตลาดบึงฝั่งใต้ บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 09 บนเนิน บึง ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม(20230) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านจุกเฌอ หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
2.บ้านหนองปรือ หมู่ 2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
3.บ้านตลาดบึง หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
4.บ้านหนองแขวะ หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
5.บ้านไร่หนึ่ง หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
6.บ้านด้านสี่ หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
7.บ้านตลาดบึงบน หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
8.บ้านตลาดบึงฝั่งใต้ หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
9.บ้านบนเนิน หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230