รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คือ Bo Ngoen sub district, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12140 01 คลองบางหลวง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 02 คลองบางหลวง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 03 คลองบางหลวง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 04 คลองบางหลวง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 05 คลองบางหลวง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 06 คลองแขยด บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 07 คลองแขยด บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว(12140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
2.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 2 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
3.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 3 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
4.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
5.บ้านคลองบางหลวง หมู่ 5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
6.บ้านคลองแขยด หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
7.บ้านคลองแขยด หมู่ 7 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140