รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Ban Ngio sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 สมัคร บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
12160 02 กลาง บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
12160 03 งิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
12160 04 สวนมะม่วงบน บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
12160 05 สวนมะม่วงใต้ บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสมัคร หมู่ 1 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านงิ้ว หมู่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านสวนมะม่วงบน หมู่ 4 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านสวนมะม่วงใต้ หมู่ 5 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160