รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Ban Pathum sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 เกวียน บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 02 ศาลาพัน บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 03 ถั่ว บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 04 ลำผักชี บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 05 หนองจอก บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
12160 06 พร้าว บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเกวียน หมู่ 1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านศาลาพัน หมู่ 2 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านถั่ว หมู่ 3 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านลำผักชี หมู่ 4 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านหนองจอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
6.บ้านพร้าว หมู่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160