รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น คือ Ban Phue sub district, Nong Ruea district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40240 01 โนนทอง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 02 หนองแสง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 03 หนองแสง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 04 โพธิ์ตาก บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 05 โนนฆ้อง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 06 หนองผือ บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 07 หนองผือ บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 08 ดอนกอก บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 09 ผือพัฒนา บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 10 โพธิ์ตาก บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง(40240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนทอง หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
2.บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
3.บ้านหนองแสง หมู่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
4.บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
5.บ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
6.บ้านหนองผือ หมู่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
7.บ้านหนองผือ หมู่ 7 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
8.บ้านดอนกอก หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
9.บ้านผือพัฒนา หมู่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
10.บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240