รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 ทั้งตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) โดยมีไปรษณีย์ปากเกร็ด รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ติวานนท์ (เมืองทอง) 32/50 หมู่ 5 อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ปากเกร็ด บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด