รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
81000 ทั้งตำบลปากน้ำ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่(81000) โดยมีไปรษณีย์กระบี่ รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์กระบี่ จุดที่ 1 จุดที่ 1 ถนนมหาราช (ข้างห้างโวคกระบี่) ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด