รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 ทั้งตำบลพนัสนิคม พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) โดยมีไปรษณีย์พนัสนิคม รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี