รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 ทั้งตำบลมะขามหย่ง มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) โดยมีไปรษณีย์ชลบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี