รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Lat Sawai sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลองห้า ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลองห้า ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลองหกวา ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลองหกวา ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลองสาม ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 คลองสาม ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลองสาม ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 หนองใหญ่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองห้า หมู่ 1 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลองห้า หมู่ 2 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลองหกวา หมู่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลองสี่ หมู่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลองสี่ หมู่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลองสี่ หมู่ 6 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลองหกวา หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลองสาม หมู่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านคลองสาม หมู่ 9 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลองสาม หมู่ 10 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150