รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Lam Luk Ka sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลองซอยที่9 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลองซอยที่9 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลองซอยที่9 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลอง6วา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 ซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลองซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลองซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลองซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 คลองซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลองซอยที่8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 12 คลองซอยที่7 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 13 คลองซอยที่7 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 14 คลองซอยที่7 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 15 คลองซอยที่7 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 16 คลองซอยที่7 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 17 คลองหกวา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 18 คลองหกวา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 19 คลอง8ล่าง ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 20 คลอง6วา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 21 ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลองซอยที่9 หมู่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลอง6วา หมู่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านซอยที่8 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลองซอยที่8 หมู่ 6 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลองซอยที่8 หมู่ 7 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลองซอยที่8 หมู่ 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านคลองซอยที่8 หมู่ 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลองซอยที่8 หมู่ 10 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านลำลูกกา หมู่ 11 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
12.บ้านคลองซอยที่7 หมู่ 12 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
13.บ้านคลองซอยที่7 หมู่ 13 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
14.บ้านคลองซอยที่7 หมู่ 14 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
15.บ้านคลองซอยที่7 หมู่ 15 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
16.บ้านคลองซอยที่7 หมู่ 16 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
17.บ้านคลองหกวา หมู่ 17 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
18.บ้านคลองหกวา หมู่ 18 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
19.บ้านคลอง8ล่าง หมู่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
20.บ้านคลอง6วา หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
21.บ้านลำลูกกา หมู่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150