รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Lam Sai sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลองหกวา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 ตลาดคลองสิบสอง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลองสิบสองล่าง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 คลองหกวา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลองสิบเอ็ดหกวา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลองสิบเอ็ดสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลองสิบเอ็ดสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 คลอง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 ลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 10 คลองหกวา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 11 คลองสิบสองสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 12 คลองสิบสองสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 13 คลองสิบสองสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 14 คลองสิบสองสายกลาง ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองหกวา หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านตลาดคลองสิบสอง หมู่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลองสิบสองล่าง หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านคลองหกวา หมู่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลองสิบเอ็ดหกวา หมู่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลองสิบเอ็ดสายกลาง หมู่ 6 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลองสิบเอ็ดสายกลาง หมู่ 7 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านคลอง หมู่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านลำไทร หมู่ 9 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
10.บ้านคลองหกวา หมู่ 10 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
11.บ้านคลองสิบสองสายกลาง หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
12.บ้านคลองสิบสองสายกลาง หมู่ 12 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
13.บ้านคลองสิบสองสายกลาง หมู่ 13 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
14.บ้านคลองสิบสองสายกลาง หมู่ 14 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150