รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี คือ Lum Sum sub district, Sai Yok district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71150 01 วังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 02 เขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 03 ลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 04 หนองขอน ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 05 ช่องอ้ายกาง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 06 ไทรทอง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 07 พุน้อย ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 08 เสรีธรรม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 09 ไตรรัตน์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 10 ลุ่มสุ่ม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 11 หินงามพุพูล ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค(71150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
2.บ้านเขาสามชั้น หมู่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
3.บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
4.บ้านหนองขอน หมู่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
5.บ้านช่องอ้ายกาง หมู่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
6.บ้านไทรทอง หมู่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
7.บ้านพุน้อย หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
8.บ้านเสรีธรรม หมู่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
9.บ้านไตรรัตน์ หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
10.บ้านลุ่มสุ่ม หมู่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
11.บ้านหินงามพุพูล หมู่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150