รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น คือ Wang Muang sub district, Pueai Noi district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40340 01 วังม่วง วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 02 วังม่วง วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 03 ห้วยแร่ วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 04 โนนสว่าง วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 05 ห้วยโปร่ง วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 06 โสกนาค วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 07 ห้วยแร่ วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 08 โสกนาค วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย(40340) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังม่วง หมู่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
2.บ้านวังม่วง หมู่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
3.บ้านห้วยแร่ หมู่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
4.บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
5.บ้านห้วยโปร่ง หมู่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
6.บ้านโสกนาค หมู่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
7.บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
8.บ้านโสกนาค หมู่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340