รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11130 ทั้งตำบลวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย(11130) โดยมีไปรษณีย์บางกรวย รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี