รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20110 ทั้งตำบลศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) โดยมีไปรษณีย์ศรีราชา รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี