รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Sala Khru sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 ท่าลาภบำรุงเจริญรัฐ ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 ลาดผักขวง ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 สหพัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 วังทองสามัคคี ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 ลำน้ำพัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 บึงปลาร้า ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 วังจระเข้ ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 33พัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 09 ใหม่เจริญลาภ ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 10 ลำน้ำพัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าลาภบำรุงเจริญรัฐ หมู่ 1 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านลาดผักขวง หมู่ 2 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านสหพัฒนา หมู่ 3 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านวังทองสามัคคี หมู่ 4 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านลำน้ำพัฒนา หมู่ 5 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านบึงปลาร้า หมู่ 6 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านวังจระเข้ หมู่ 7 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้าน33พัฒนา หมู่ 8 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
9.บ้านใหม่เจริญลาภ หมู่ 9 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
10.บ้านลำน้ำพัฒนา หมู่ 10 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170