รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Sila sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 ศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 หนองกุง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 โนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 ห้วยชัน ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 บึงอีเฒ่า ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 ท่าแก ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 เต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 หนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 โกทา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 ดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 ดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 โนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 ดอนหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 หนองไผ่ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 15 เกษร ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 16 ดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 17 หนองกุง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 18 ศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 19 โนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 20 หนองหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 21 หนองไผ่ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 22 หนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 23 โนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 24 หนองไผ่ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 25 โกทา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านศิลา หมู่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านหนองกุง หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านห้วยชัน หมู่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านท่าแก หมู่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านเต่านอ หมู่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านโกทา หมู่ 9 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านดงพอง หมู่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านดอนยาง หมู่ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านโนนม่วง หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
15.บ้านเกษร หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
16.บ้านดอนยาง หมู่ 16 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
17.บ้านหนองกุง หมู่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
18.บ้านศิลา หมู่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
19.บ้านโนนม่วง หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
20.บ้านหนองหญ้านาง หมู่ 20 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
21.บ้านหนองไผ่ หมู่ 21 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
22.บ้านหนองหิน หมู่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
23.บ้านโนนม่วง หมู่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
24.บ้านหนองไผ่ หมู่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
25.บ้านโกทา หมู่ 25 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ในตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ขอนแก่น จุดที่ 1 บริเวณหน้าตลาดบ้านดอนหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศป.ขอนแก่น) 434 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด