รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11000 ทั้งตำบลสวนใหญ่ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) โดยมีไปรษณีย์นนทบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11003 ไปรษณีย์สวนใหญ่ 198 หมู่ 4 ถนนหน้าศาลากลางเก่า สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด