รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบล อำเภอ คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบล อำเภอ จังหวัด มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 0 แห่ง คือ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ