รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 หนองไข่เน่า หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 เขาดิน หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 หนองปึกนก หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 04 ทุ่งตีนเป็ด หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 05 หัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 06 หัวโกรกบน หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 07 หนองรี หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 08 หนองแพงพวย หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 09 หนองฉนาก หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 10 หนองกลางดง หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 11 เขาหินถ่าง หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 12 ช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 13 หนองค้อ หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 14 หนองหญ้าแห้ง หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองไข่เน่า หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านเขาดิน หมู่ 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านหนองปึกนก หมู่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านทุ่งตีนเป็ด หมู่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5.บ้านหัวโกรก หมู่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
6.บ้านหัวโกรกบน หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
7.บ้านหนองรี หมู่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
8.บ้านหนองแพงพวย หมู่ 8 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
9.บ้านหนองฉนาก หมู่ 9 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
10.บ้านหนองกลางดง หมู่ 10 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
11.บ้านเขาหินถ่าง หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
12.บ้านช่องมะเฟือง หมู่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
13.บ้านหนองค้อ หมู่ 13 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
14.บ้านหนองหญ้าแห้ง หมู่ 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000