รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Nong Sam Wang sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 หนองดอกปทุม หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 หนองยายอ่อน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 หนองบอน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 หนองงูเหลือม หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 หนองสามวัง หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 หนองสามงาม หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 หนองบัวหลวง หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 หนองสำนัก หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 09 หนองทะเล หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 10 หนองบึงใหญ่ หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 11 หนองนาสนาน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 12 หนองนาสงวน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
12170 13 หนองโสน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองดอกปทุม หมู่ 1 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านหนองยายอ่อน หมู่ 2 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านหนองบอน หมู่ 3 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านหนองสามวัง หมู่ 5 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านหนองสามงาม หมู่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 7 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านหนองสำนัก หมู่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
9.บ้านหนองทะเล หมู่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
10.บ้านหนองบึงใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
11.บ้านหนองนาสนาน หมู่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
12.บ้านหนองนาสงวน หมู่ 12 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
13.บ้านหนองโสน หมู่ 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170