รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คือ Na Mai sub district, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12140 01 คลองโต๊ะเซ็น หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 02 คลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 03 คลองอ่างแตก หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 04 คลองอ่างแตก หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 05 คลองหน้าไม้ตาเทศ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 06 คลองหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 07 หน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 08 คลองลากช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 09 คลองระแหงเหนือ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 10 คลองระแหงใต้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 11 คลองลากค้อนใหญ่ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว(12140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองโต๊ะเซ็น หมู่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
2.บ้านคลองลากค้อน หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
3.บ้านคลองอ่างแตก หมู่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
4.บ้านคลองอ่างแตก หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
5.บ้านคลองหน้าไม้ตาเทศ หมู่ 5 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
6.บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
7.บ้านหน้าไม้ หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
8.บ้านคลองลากช้าง หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
9.บ้านคลองระแหงเหนือ หมู่ 9 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
10.บ้านคลองระแหงใต้ หมู่ 10 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
11.บ้านคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ 11 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140