รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 ทั้งตำบลหล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) โดยมีไปรษณีย์หล่มสัก รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์