รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 ห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 02 ทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 03 น้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 04 ท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 05 คลองแค ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 06 ควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 07 นา ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 08 ควน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 09 ทุ่งควนหิน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 10 น้ำขาวตก ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านทุ่งเสม็ด หมู่ 2 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านน้ำร้อน หมู่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านท่าประดู่ หมู่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านคลองแค หมู่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านควนใต้ หมู่ 6 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านนา หมู่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
8.บ้านควน หมู่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
9.บ้านทุ่งควนหิน หมู่ 9 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
10.บ้านน้ำขาวตก หมู่ 10 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120