รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Chiang Rak Noi sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 ปากอาจ เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
12160 02 ศาลาแดง เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
12160 03 เมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
12160 04 ศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
12160 05 คลองวัดพลับ เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากอาจ หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านศาลาแดง หมู่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านเมตารางค์ หมู่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านศาลาพัน หมู่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านคลองวัดพลับ หมู่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160