รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี คือ Chiang Rak Yai sub district, Sam Khok district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12160 01 บางพูด เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 02 เชียงราก เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 03 ต้นตะกู เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 04 ต้นโพธิ์ เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 05 ชาวเหนือ เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 06 ปากคลองบ้านพร้าว เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
12160 07 ท้องคุ้ง เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโคก(12160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางพูด หมู่ 1 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
2.บ้านเชียงราก หมู่ 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
3.บ้านต้นตะกู หมู่ 3 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
4.บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
5.บ้านชาวเหนือ หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
6.บ้านปากคลองบ้านพร้าว หมู่ 6 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160
7.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโคก รหัสไปรษณีย์ 12160