รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20130 01 ดอนล่าง เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 02 ดอนกลาง เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 03 ท้ายดอน เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 04 ดอนบน เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 05 ไร่ไหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน(20130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนล่าง หมู่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
2.บ้านดอนกลาง หมู่ 2 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
3.บ้านท้ายดอน หมู่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
4.บ้านดอนบน หมู่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
5.บ้านไร่ไหหลำ หมู่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130