รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81130 01 นาเหนือ โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 02 ควรตากแดด โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 03 ควนนกหว้า โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 04 โคกยาง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 05 บางผึ้ง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 06 นาหลวง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81130 07 แทงงู โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง(81130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาเหนือ หมู่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
2.บ้านควรตากแดด หมู่ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
3.บ้านควนนกหว้า หมู่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
4.บ้านโคกยาง หมู่ 4 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
5.บ้านบางผึ้ง หมู่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
6.บ้านนาหลวง หมู่ 6 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
7.บ้านแทงงู หมู่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130