รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น คือ Non Sa-At sub district, Waeng Yai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40330 01 โนนสะอาด โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 02 นาโพธิ์ โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 03 กุดหมากเห็บ โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 04 กุดหมากเห็บ โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 05 ห้วยบง โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 06 วังหว้า โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 07 ตลาดน้อย โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 08 นาโพธิ์ โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 09 นาโพธิ์ โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 10 กุดหมาก โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่(40330) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
2.บ้านนาโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
3.บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
4.บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
5.บ้านห้วยบง หมู่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
6.บ้านวังหว้า หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
7.บ้านตลาดน้อย หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
8.บ้านนาโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
9.บ้านนาโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
10.บ้านกุดหมาก หมู่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330