รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11110 ทั้งตำบลโสนลอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง(11110) โดยมีไปรษณีย์บางบัวทอง รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี