รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี คือ Sai Yok sub district, Sai Yok district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71150 01 แก่งประลอม ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 02 ท่าทุ่งนา ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 03 ทุ่งก้างย่าง ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 04 แก่งจอ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 05 แม่น้ำน้อย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 06 ดาวดึงส์ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 07 วังนกแก้ว ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 08 ท่าเตียน ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค(71150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแก่งประลอม หมู่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
2.บ้านท่าทุ่งนา หมู่ 2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
3.บ้านทุ่งก้างย่าง หมู่ 3 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
4.บ้านแก่งจอ หมู่ 4 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
5.บ้านแม่น้ำน้อย หมู่ 5 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
6.บ้านดาวดึงส์ หมู่ 6 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
7.บ้านวังนกแก้ว หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
8.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150