Font Size

Text Size
เกี่ยวกับศูนย์ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

  • เขียนโดย Administrator
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:58 น.
SHARE STORE:
Digg
 

โครงสร้างการดำเนินงาน
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย เพื่อการขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วม”


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here เกี่ยวกับศูนย์ โครงสร้างองค์กร
ยืมเงิน