Font Size

Text Size
แวดวงภาคี

อบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

Recommend Print

  • เขียนโดย สาธินีย์ วิสุทธาธรรม
  • วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:24 น.
SHARE STORE:
Digg
 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวน 27
คน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here แวดวงภาคี
ยืมเงิน