Font Size

Text Size

สังคม

# Item title Created Hits
1 ปาฐกถา: ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย "ความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมในสังคมไทย" วันเสาร์ที่ 03 กันยายน 2011 เวลา 16:54 น. 602
2 ผู้ตรวจการฯ “ศรีราชา เจริญพานิช” ปูพรม 3 ปี ฉุดจริยธรรมไทยขึ้นจากเหว วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 19:56 น. 358
3 ชาญชัย ลิมปิยากร : เทคโนโลยี กับ คำตอบพลังงานทางเลือกในชุมชน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 12:38 น. 443
4 สัมภาษณ์:::รศ.นพ.กำจร ตติยกวี คลี่ปม ‘ความเก๋า’ นายกสภามหาวิทยาลัย นั่งควบเก้าอี้หลายแห่ง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 20:30 น. 831
5 “นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี” แนะเบนเข็ม “ดีมานด์สู่ซัพพลาย” ทางรอดสาธารณสุขชุมชน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2011 เวลา 08:30 น. 815
6 "ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม" ปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม” วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:18 น. 1067
7 ปาฐกถา...ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี “จริยธรรมสื่อมวลชน” วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 08:35 น. 1053
8 "ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ" ตั้งโจทย์ "จะผลิตเด็กป้อนอุตสาหรรม หรือสร้างคนบนรากเหง้า" วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 14:06 น. 655
9 ปาฐกถา... “สมสุข บุญญะบัญชา” ฉายภาพปัญหา “ที่อยู่อาศัย” มากกว่า ที่ซุกนอน วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 13:25 น. 1030
10 "มีชัย ฤชุพันธุ์" กับการพัฒนากฎหมายในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา-อนาคต วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 14:53 น. 1178
11 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร “ปฏิรูปเป็นสิ่งสวยงาม ผมได้เจอคนลงหน้างานจริงๆ” วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:29 น. 1127
12 "ธิดา ศรีไพพรรณ" ประธานสภาผู้สูงอายุฯ "ต้องเตรียมสังคมพร้อมรับคนวัยชรา" วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 14:18 น. 1447
13 ปาฐกถา...ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “การสร้างความเป็นพลเมือง” วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 07:01 น. 1400
14 “เอ็นนู ซื่อสุวรรณ” เมื่อเรื่องเกษตรแยกไม่ได้จากภัยพิบัติ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 16:16 น. 1120
15 มุมมองและความคิด "นิธิ เอียวศรีวงศ์" เหลื่อมล้ำ-ไม่ยุติธรรมเรื่องเดียวกัน แยกกันไม่ได้ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 16:29 น. 1211
16 ปาฐกถา::::"วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร" วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 11:47 น. 1488
17 ปาฐกถา::: ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ “ประชาธิปไตย 3 ระดับ ปฏิรูปด้วยชุมชน” วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:58 น. 1358
18 สัมภาษณ์ :::: “ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ” เปรียบสภามหาวิทยาลัย เป็นแม่ปูที่เดินเบี้ยว ลูกปูก็จะเดินเบี้ยว วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:00 น. 1578
19 สัมภาษณ์ :::: “นิพนธ์ พัวพงศกร” ทวงถามสำนึก “ก่อนยุบสภาฯภาษีที่ดินต้องเกิด” วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:00 น. 1273
20 สัมภาษณ์ :::: นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์...มองภาพการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศจาก "คนใน" วันอังคารที่ 04 มกราคม 2011 เวลา 22:31 น. 928

หน้า 1 จาก 3

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน