Font Size

Text Size
หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

land

# Item title Created Hits
1 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:07 น. 957
2 ความคืบหน้า 45 วัน การดำเนินการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 16:50 น. 608
3 แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๑ ทวงสัญญา ๔๕ วัน หลังมติ ครม.กับการแก้ไขปัญหาคนจน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 16:16 น. 680
4 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 13:55 น. 720
5 เอกสารการบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดย.ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:33 น. 773
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านป่าไม้และที่ดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคมไทย โดยดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:03 น. 825
7 ข้อเสนอปฏิรูป การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร โดย..คณะกรรมการปฏิรูป วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:50 น. 760
8 หนังสือการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง..ธนาคารที่ดิน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:16 น. 910
9 มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ #1 -เอกสาร..วาระที่ 3 เรื่อง:การคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:21 น. 687
10 มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ #1 -เอกสารวาระที่ 1 เรื่อง : การจัดการที่ดิน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 14:44 น. 737

หน้า 1 จาก 2

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
ยืมเงิน