Font Size

Text Size

หนี้สิน

debt

# Item title Created Hits
1 ผลวิจัยเอแบคโพลล์ เรื่อง การถือครอง/มีบัตรเครดิตของประชาชน กับ กรณีศึกษาการมีบัตรเครดิตและการออมเงินของเกษตรกร วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:40 น. 861
2 คำชี้แจงในประเด็นที่ว่า "ผู้อำนวยการกอง เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะ กรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่" วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:52 น. 438
3 ผลวิจัย ABAC POLL สำรวจการออมของประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 กรณีศึกษาตัวอย่างผู้บริโภคระดับครัวเรือนใน 12 จังหวัดของประเทศ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 12:42 น. 815
4 บทความ ภาษีคนจน โดย..กมล กมลตระกูล วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 14:36 น. 644

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน