Font Size

Text Size
หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน

บทความ เรื่อง “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น” โดย พบสุข ช่ำชอง คณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 13:34 น.
SHARE STORE:
Digg
 

บทความ เรื่อง “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น”

โดย พบสุข ช่ำชอง คณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป

ดาวน์โหลดเอกสาร


หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน
ยืมเงิน