Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่

(ร่าง)รายงานการวิจัยสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นต่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2553(ก่อนเทศกาล):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 10:42 น.
SHARE STORE:
Digg
 

(ร่าง)รายงานการวิจัยสำรวจ

เรื่อง ความคิดเห็นต่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2553

(ก่อนเทศกาล):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เสนอโดย ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โครงการภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่
ยืมเงิน