Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่

บทความ จิตวิวัฒน์ เรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึก" โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 16:39 น.
SHARE STORE:
Digg
 

บทความจิตวิวัฒน์

เรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึก"

โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี


ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่
ยืมเงิน