Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่

13 คำถามที่คนไทยตอบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:32 น.
SHARE STORE:
Digg
 

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เสนอผลสำรวจ เรื่อง

13 คำถามที่คนไทยตอบ   

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ

 

ดาวน์โหลด

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่
ยืมเงิน