พฤหัสบดี, กันยายน 23, 2010
   
Text Size

“ไอเดีย...ประเทศไทย” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 50 โครงการสุดท้าย

จัดงานโชว์ความคิด “ไอเดียเฟสติวัล มหกรรมนวัตกรรมความคิด เมืองไทย เราสร้างได้”  23 ก.ย.นี้ ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์  ก่อนคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 20 ไอเดีย

 

หลังจากมีผู้สนใจส่งไอเดียเพื่อพัฒนาประเทศเข้าร่วม โครงการ “ไอเดีย...ประเทศไทย” กว่า 3,200 ไอเดีย ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา วันนี้ (13 ก.ย.)  คณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิและทีมงานโครงการฯ ได้ทำการคัดสรรไอเดียที่ดีที่สุด 50 ไอเดีย  ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ 9 ไอเดีย

1.เว็บไซต์ศูนย์กลางอำนวยความสะดวกของประเทศไทย จากคุณ พันธวัฒน์ ครองนาวัง 2.ออนไลน์การเรียกร้องของประชาชน จาก นายดาว สอนเพ็ง 3.Web Site ดูแลคนไทย จากคุณ ยุพาพร สืบบุก  4.ยุวทูตสุขภาพดีหลีกหนียาเสพติด "Super Drug" จากคุณ นายธนยศ สถิต์ 5.นั่ง Taxi อย่างสบายใจ IT ช่วยได้ 6.แผนที่ร้องทุกข์ไทย จากคุณ ปิยะ เจริญ  7.Open data 8.จิตสำนึกใหม่ ไทยแลนด์ : Wake up Thailand/ the DocuMMovie  9.ร่วมด้วยช่วยกันแก้ จากคุณ ศรวิษฐ์ วณิชย์วโรดม

ด้านเศรษฐกิจ 7 ไอเดีย

1.สื่อสารชุมชน จากคุณ อนงค์ลักษณ์ นนทบุษร์ 2.ชนบทเมือง เกื้อกูลสู่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากคุณ Oow39 Thawatchai Saengthamchai  3.ยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็น ธนาคารชุมชน จากคุณ นพรัตน์ กรสวัสดิ์ 4.การจัดการเกษตรกรรมไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก จากคุณ กนิษฐา นิลแดง 5.ให้พื้นที่เช่า 9 บาทต่อเดือน สำหรับร้านการกุศล ในหน่วยงานรัฐ จากคุณ MROB1 6.โครงการ CSR 76 จังหวัด จากคุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ 7.ชุมชนสมุนไพร สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ จากคุณ พิชามณชุ์ กุนะ

ด้านสุขภาพ 8 ไอเดีย

1.โครงการ 1 ทุน 1 หมอ จากคุณ จิตตรี วชีรัคกุล 2.กองทุนอาหารก่อนวันหมดอายุ จากคุณ คุณประพันธ์ จีระวัง  3.โรงพยาบาลรัฐ ขึ้นบัตรออนไลน์ ไม่ต้องรอนาน จากคุณ เฟื่องฟ้า เป็นศิริ 4.โครงการพัฒนาหมุ่บ้านต้นแบบ ลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จากคุณ อาณัฐพงษ์ บุณภา 5.Share to Patient "ปันสู่ผู้ป่วยโครงการที่ปันอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยมือสองระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแลครอบครัวหนึ่งสู่ผู้ป่วยผู้ดูและอีกครอบครัวหนึ่ง" โครงการนี้เป็นหนึ่งในชมรมผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวไทย จากคุณ อุลิญา ชุมเกษียร  6."คนไทยสบายดีหรือเปล่า?" ดัชนีวัด เพื่อพัฒนาความสุขของคนไทย 7.ตลาดปลอดสารพิษ จากคุณ เจษฎา ราชโยธา 8.พัฒนาการเกษตรแบบใหม่ จากคุณ นิยม สิงห์โคกกรวด

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2 ไอเดีย

1.ห้องสมุด "ศิลปะเคลื่อนที่" จากคุณ สุชาติ ชุมเกษียร 2.ดนตรีพื้นบ้าน...สานสัมพันธ์ระหว่างวัย จากคุณ ภาวารินทร์ วงค์ไชย

ด้านคุณภาพชีวิต 12 ไอเดีย

1.นักศึกษาฝึกชีวิต-ฝึกงาน ฝึกความคิด ฝึกชีวิตนักศึกษา จากคุณ วิริยะ 2.บำนาญคนจน จากคุณ มณฤดี ธนบัตร  3.รักกันน้า เด็กอาชีวะ จากคุณ มุกไข่ (ธวัลรัตน์ อมรสวัสดิ์วัฒนา) 4.แก้ความยากจนด้วยตลาดวิชา มหาวิทยาลัยนอกระบบ จากคุณ อริสรา บุตตะโคต 5.โครงการเตรียมรับมือสู่สังคมวัยชรา จากคุณ วิญญู ศรีศุภโชค 6.บัณฑิตกลับบ้าน จากคุณ อโนทัย เต่าทอง 7.โครงการ"ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่ออนาคตประเทศไทย" จากคุณ สุพัตรา 8.Non-organic2Organic 9.ธนาคารความดี (Bank of Good) จากคุณ โสไกร ใจหมั้น 10.พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยภาษาอังกฤษ จากคุณ สถาพร ตันติรุ่งปกรณ์ 11.ชีวิตสุขสันต์ 1 วันอยู่บ้าน พลจิรันตน์ สิริพรัฒนชัย 12.Design party จากคุณ สรณัญช์ ชูฉัตร

ด้านสิ่งแวดล้อม 12 ไอเดีย

1.เตาแกลบชีวมวลเหรอ...บ้านฉันก็มีนะ จากคุณ มุกดา มูลแสน 2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝนโดยใช้งานควบคู่กับโซล่าเซลเพื่อประชาชน จาก ว่าที่ ร.ต. อาคม ไทยเจริญ 3.โครงการตึกพฤกษชาติแนวดิ่ง จากคุณ Meirmi สุจิตราภรณ์ คำพล 4.ธนาคารขยะในชุมชน จากคุณ ทองยุ้ย พิมพ์พันธุ์ 5.กองทุนขยะชุมชน จากคุณ จรรยา พรหมมาอาจ 6.โครงข่ายน้ำแห่งชาติ จากคุณ วิชิต เบญจพร 7.สระน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อเกษตรกรไทย จากคุณ จิดาภา พันธุ์ทอง 8.สร้างศูนย์เตือนภัยศัตรูพืชในชุมชน จากคุณ ดนัย อภัยแสน 9.ขยะสะสมแต้มแลกรางวัล จาก สิบเอกวิรัช วิเชียรรัตน์ 10.โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสุขภาวะประเทศไทย จากคุณ อิสระ เสรีชน  11.โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม จากคุณ อนุรักษ์ ภัทรเลาหะ 12.สหกรณ์ขยะ แปลเศษของเหลือใช้เป็นรายได้เลี้ยงชีพ จากคุณ สวัสดิ์ แก้ววิวรรณ

ทั้งนี้ ในการแสดงรายละเอียดทั้ง 50 ไอเดียจะมาร่วมแสดงและแชร์ความคิดเห็นในงาน “ไอเดีย เฟสติวัล มหกรรมนวัตกรรมความคิด เมืองไทย เราสร้างได้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายนนี้ ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งจะคัด เลือกอีกครั้งให้เหลือ 20 ไอเดียภายในงาน แล้วนำไปลงรายละเอียดให้ทุกแง่มุมอีกครั้งในรายการ “ไอเดีย...ประเทศไทย”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.30 น. เริ่ม 18 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

ในรายการก็จะมีทั้งคณะกรรมการและประชาชนทั่วไปที่สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การตัดสินว่าจะให้ไอเดียใดได้รับงบประมาณในการทำวิจัยโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นนโยบายแผนแม่บท หรือกฎหมาย จำนวน 1 แสนบาท จำนวน 5 โครงการ โดยสามารถโหวตผ่านเว็บไซต์ www.ideas.in.th และ www.pm.go.th/ideasforthailand

อย่างไรก็ตาม  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไอเดีย 50 ไอเดีย สละสิทธิ์ หรือมีเหตุอันให้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ จะนำไอเดียดังต่อไปนี้เข้ามางาน ประกอบด้วย 1.กฎหมายชุมชน 2.โครงการแจ้งเหตุเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากคุณ ประยูร ปานอำพัน 3.โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 3 จชต จากคุณ อีเลียส แวฮามะ 4.เรือข้ามฟากพลังไฟฟ้า จากคุณ Job_Narathiwat 5.ศูนย์รีไซเคิลขยะ ลดมลพิษในชุมชน จากคุณ รัตน์ จาสมุทร 6.โรงพยาบาลก้าวใหม่ใส่ใจบริการ จากคุณ ธัญพร เทพแสง 7.เปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี จากคุณ โรงเรียนพ่อแม่ลูก 8.นโยบายปฏิรูปมาตรฐานในระบบข้าราชการครูอย่างยั่งยืน จากคุณ ถาวร

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1760 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน