พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 10, 2011
   
Text Size

สิ่งแวดล้อม-พลังงาน

‘นิพนธ์’ เสนอ 3 เกณฑ์มาตรฐานสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

ประธานทีดีอาร์ไอ ยันเก็บภาษีมลพิษแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ย้ำชัดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับไทย วันนี้แค่เริ่มต้น มองภาคอุตสาหกรรมก่อปัญหาแค่ส่วนหนึ่ง ยังมีผู้ก่อมลพิษในภาคครัวเรือน - ภาคการเกษตรอีก  

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ‘นิพนธ์’ เสนอ 3 เกณฑ์มาตรฐานสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

   

ชุมชนบ้านเหล่าทอดผ้าป่า-แปลงขยะให้เป็นเงิน

ผู้ว่าฯพะเยา หวังเป็นต้นแบบให้ทั้งจังหวัด ขณะที่นายกเทศมนตรีชี้ถ้าคนในตำบลร่วมมือรถขยะก็ไม่จำเป็น แถมยังปลูกฝังจิตสำนึกคัดแยกขยะไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ชุมชนบ้านเหล่าทอดผ้าป่า-แปลงขยะให้เป็นเงิน

   

สผ. ยกระดับมาตรฐาน EIA เทียบมาตรฐานสากล

 

ยันสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ผู้แทนสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ย้ำชัดคู่มือฉบับใหม่มุ่งเน้นลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มากกว่าเอาตัวรอดจากปัญหา

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สผ. ยกระดับมาตรฐาน EIA เทียบมาตรฐานสากล

   

อภิสิทธิ์ยันปีหน้าเร่งแก้ปัญหามาบตาพุดให้เสร็จสมบูรณ์ 100%

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหามาบตาพุด ย้ำคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด พร้อมเร่งแก้ปัญหาขยะ ผังเมือง มลพิษ การบังคับใช้กฎหมาย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: อภิสิทธิ์ยันปีหน้าเร่งแก้ปัญหามาบตาพุดให้เสร็จสมบูรณ์ 100%

   

หน้า 1 จาก 18

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 2304 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน